• Lokalizacja ul. Dworcowa 4; 83-211 Jabłowo, Polska

  • E-mail info@elewatorjablowo.pl

  • Telefon +48 58 56 216 27

OWZ

Ogólne warunki umów sprzedaży płodów rolnych zawieranych przez Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o.

Aktualny dokument OWZ do pobrania

  • Lokalizacja ul. Dworcowa 4; 83-211 Jabłowo, Polska

  • E-mail info@elewatorjablowo.pl

  • Telefon +48 58 56 216 27